Rewitalizacja parku w Radwanicach – etap I

0
125

Trwa wycinka drzew i krzewów w Parku w Radwanicach. Zadanie polega na usunięciu samosiewów drzew i zakrzaczeń w celu „prześwietlenia” parku. Usuwane są również drzewa obumarłe, chore i o zachwianej statyce, które stwarzają zagrożenie dla użytkowników parku.

Po zakończeniu wycinki przeprowadzona zostanie zrywka drewna i układanie w stosy gałęzi i krzaków. Po posprzątaniu wyciętych drzew i krzewów gałęzie zostaną zrąbkowane, a pnie drzew wyfrezowane. Wykonawcę zadania, który zakupił drzewo przeznaczone do wycinki wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Zakończenie realizacji przewidziano na dzień 15 lutego 2019 r.

Etap II rewitalizacji parku planowany w kolejnych latach polegał będzie na odtworzeniu wraz z przebudową układu komunikacyjnego ścieżek o przebiegu historycznym. Całkiem nowymi elementami będą ścieżki na wyspę od strony północnej i południowej. Odnowione oraz nowe ścieżki będą posiadały nawierzchnie z kruszywa łamanego, nowe obrzeza krawężnikowe oraz oświetlenie lampami parkowymi. Lampy zasilane będą z nowo budowanymi liniami energetycznymi zlokalizowanymi pod ścieżkami. Wykonany zostanie również dojazd do sceny w postaci drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 3m, z obrzeżami z krawężników betonowych. W północno wschodniej części parku zlokalizowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej. Planowana jest również konserwacja kanału Młynówka przepływającego przez park oraz stawu.

GMINA RADWANICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.