Badanie zapotrzebowania na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 roku

0
463

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS

Priorytety wydatkowania rezerwy KFS w roku 2019:

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Informację o szacunkowym zapotrzebowaniu na środki rezerwy KFS prosimy składać do dnia 25.01.2019 r., na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres
e-mail: [email protected], osobiście lub pocztą: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie,
ul. Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, pokój nr 21.

PUP LUBIN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.