Zmarł dr Gerhard Kaske, zasłużony dla Legnicy

0
121

W wieku 94 lat, 5 stycznia 2019 r., zmarł wielki przyjaciel Legnicy dr Paul Siegfried Gerhard Kaske, fizyk i matematyk. Był jednym z pomysłodawców i orędowników zawiązania partnerstwa miast Legnicy i Wuppertalu. Przez ponad ćwierć wieku zaangażowany w rozwój i umacnianie tego partnerstwa, zbliżającego do siebie Niemców i Polaków w duchu pojednania.

Urodził się w Prochowicach, a nauki pobierał w szkole Johanneum w legnickiej Akademii Rycerskiej. Zawsze związany z Dolnym Śląskiem, powiatem i miastem Legnicą. Przez wiele lat odwiedzał swe rodzinne strony. Za zasługi zawodowe oraz działalność społeczną i kulturotwórczą otrzymał Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i Krzyż Śląska. Jego zaangażowanie w partnerstwo Legnicy i Wuppertalu, jako przewodniczącego Stowarzyszenia Federalnej Grupy Legnica, w 2006 roku uhonorowane zostało przyznaniem Odznaki Zasłużonego dla Legnicy.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.