Bezpłatna pomoc prawna dla legniczan. Każdy możesz niej skorzystać

0
111

Od tego roku z bezpłatnej pomocy prawnej może korzystać każdy mieszkaniec, jednak pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów porady płatnej. To bardzo istotna zmiana w tym systemie porad prawnych.

W ciągu trzech lat jego działania ponad trzy tysiące osiemset legniczan skorzystało z bezpłatnej pomocy prawnej. Najczęściej korzystali z niej osoby powyżej 65 roku życia, dwa razy częściej kobiety, niż mężczyźni. Dzięki zmienionej od 2019 roku ustawie, z bezpłatnej pomocy prawnej może korzystać każdy mieszkaniec, jednak pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prawnicy proszeni są głównie o porady dotyczące prawa cywilnego, spadkowego, rzeczowego, ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki zdrowotnej, spraw alimentacyjnych, administracyjnych, majątkowych i karnych. Ich pomoc najczęściej polega na wskazywaniu zainteresowanym konkretnego sposobu rozwiązania problemu prawnego i udzielaniu informacji. Sporządzają także projekty pism w różnych sprawach.

Przypomnijmy. W Legnicy prowadzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

· punkty nr 1 i 2 (Legnica, ul. Kościuszki 38) czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (tel. 76 72 33 173 w. 44),

· punkty nr 3 i 4 (Legnica, ul. Witelona 8) czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Dzięki zmienionej od 2019 roku ustawie, z bezpłatnej pomocy prawnej może korzystać każdy mieszkaniec, jednak pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W tym roku planuje się uruchomienie w punkcie przy ul. Kościuszki 38 dodatkowego wsparcia dla mieszkańców w postaci poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej dla seniorów, młodzieży i innych środowisk, a także korzystanie z usług licencjonowanych mediatorów.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić pod numerem 76 72 – 12 – 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.