Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu w 2019r.

0
114

W miniony piątek odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zanim jednak przystąpiono do realizacji porządku obrad Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, pozostali Członkowie Zarządu Anna
Rozmus i Grzegorz Gapski oraz Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała, Sekretarz Grzegorz Rogos złożyli życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę Pani Izabeli Studzińskiej – głównemu specjaliście w Referacie Administracyjnym, która obchodzi w tym miesiącu 40 lecie pracy zawodowej. Pani Iza od samego początku istnienia powiatu pracuje w strukturach starostwa powiatowego, a wcześniej pracowała między innymi w Urzędzie Rejonowym w Legnicy.

Po tak miłym początku Zarząd Powiatu przystąpił do realizacji porządku obrad, który obejmował między innymi analizę następujących materiałów na sesję Rady Powiatu Legnickiego i posiedzenia Komisji Statutowych:

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego,
sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2018r.,
informacja dotycząca struktury bezrobocia w Powiecie Legnickim pod kątem realizacji projektów aktywizacji osób bezrobotnych,
przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminów i sposobu rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
rozpatrzenie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

POWIAT LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.