Apel do hodowców drobiu

0
315

W związku z możliwością ponownego pojawienia się wirusa zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu z przypomnieniem o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
-zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem
lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
-stosować maty dezynfekcyjne w we
jściach i wyjściach z budynków,
w których
utrzymywany jest drób
;
-wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.