Zmiany w Radach Nadzorczych

0
161

W piątek w dwóch spółkach, których właścicielem jest Gmina Polkowice: Aquaparku Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. oraz w Polkowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., odbyły się walne zgromadzenia wspólników.

Głównymi punktami obu zgromadzeń było odwołanie dotychczasowych składów Rad Nadzorczych i powołanie nowych.

W konsekwencji nowymi członkami Rady Nadzorczej Aquaparku Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. zostali Paweł Niewodniczański, Bartłomiej Jefmański oraz Marek Bęcki, a nowymi członkami Rady Nadzorczej Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostali Renata Napieralska, Krzysztof Sobieralski i Piotr Sosiński. Poniżej krótkie dossier członków nowych Rad Nadzorczych.

PTBS

Renata Napieralska. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję sekretarza, a następnie kierownika Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów.
Karolina Kaszuba. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką.
Piotr Sosiński. Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, etatowy doktorant w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Obecnie jest prezesem Zarządu spółki Interferie S.A.

Aquapark

Paweł Niewodniczański. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dyplomowany instruktor rehabilitacji ruchowej. Obecnie kieruje Zakładem Rehabilitacji w Lubinie.
Bartłomiej Jefmański. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Katedrze Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizacja – analiza danych, statystyka, badania społeczno-gospodarcze.
Marek Bęcki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Aalto University Executive MBA w Helsinkach. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży i Marketingu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.