Rusza rekrutacja

0
206

Do projektu pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji i umiejętności polkowickich uczniów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rekrutacja potrwa od 7 stycznia do 14 stycznia 2019 r.

Projekt skierowany jest do:

1) uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;

2) uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
w Polkowicach;

3) uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,
w tym uczniów klas gimnazjalnych;

4) uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

W zależności od grupy docelowej rekrutacja prowadzona jest we właściwej szkole.

Realizacja projektu zakłada organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Dodatkowo w Szkole Podstawowej
nr 2 w Polkowicach oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach zostaną zorganizowane wyjazdy naukowo-edukacyjne.

Wsparciem projektu planuje się objąć 440 uczniów ww. szkół.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje w zakresie dostępnych form wsparcia, dokumentów rekrutacyjnych, warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zawiera Regulamin Projektu dostępny w Biurach Projektu w szkołach realizujących projekt tj. w:

– Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica, 59-101 Polkowice,

– Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice,

– Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice,

– Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice

oraz

– na stronie internetowej projektu: www.projekty.polkowice.eu/edukacja w zakładce Ważne dokumenty

Dodatkowych informacji udziela także koordynator gminny pod numerem telefonu 76/847 41 52

GMINA POLKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.