Powstaje Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona

0
144

Trwa przebudowa Teatru Letniego na Centrum Witelona. Planowane zakończenie tego etapu inwestycji, to początek 2021 r. Obecnie wyburzane są tzw. przybudówki na zapleczu obiektu. Plac budowy jest ogradzany od frontu.

Przypomnijmy, że przetarg na I etap tej inwestycji wygrała Firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków „Architekton” z ceną 20 mln 658 tys. zł. Jej zakres obejmie m.in.: przebudowę, prace adaptacyjne wraz z budową niezbędnej infrastruktury zewnętrznej (chodniki, przebudowa drogi).

Docelowo CK,NiE Witelona będzie nowocześnie wyposażone, np. w wyświetlacz kulisty, lunety, interaktywne eksponaty z zakresu mechaniki, robotyki, astronomii oraz fizyki, repliki statków kosmicznych, infokioski, drukarki 3d, produkty multimedialne i inne. Powstaną sale: wystawowa, filmowa, muzyczna i teatralna.

– Centrum Witelona będzie promować wśród młodzieży kierunki kształcenia, ważne dla rozwoju miasta i regionu oraz edukować odwiedzających z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i techniki – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Placówka ma być również miejscem łączącym kulturę, naukę i edukację. Miejscem spotkań ludzi o innowacyjnym i twórczym spojrzeniu na świat, także ludzi nauki i biznesu.

Działalność Centrum w budynku dawnego Domu Strzelców, później Domu Koncertowego i Teatru Letniego będzie stanowić powrót – w nowej odsłonie – do tradycji tego miejsca, jako ośrodka spotkań, aktywności mieszkańców oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

Ekspozycje w Centrum będą się zmieniały, wychodząc naprzeciw najnowszym trendom w technice i nauce. Będzie to ważne miejsce spotkań ludzi różnych pokoleń, a także otwarte dla mieszkańców innych miejscowości, nie tylko z naszego regionu. Centrum będzie współpracowało z uczelniami wyższymi np.: PWSZ w Legnicy, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, z firmami oraz przedsiębiorcami z kraju i zagranicy.

Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, a zakończyć na początku 2021 r. Miasto na jej realizację zabiegało o dofinansowanie unijne. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Niestety, szczupłość środków w Regionalnym Programie Operacyjnym spowodowała, że inwestycja nie otrzymała dofinansowania.

 

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.