Spotkanie konsultacyjne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

0
147

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu, partnerów społeczno-gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców regionu do konsultacji projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy pl. Powstańców Warszawy 1. Konsultacje organizuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Będzie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz udziału w dyskusji.

Poruszane będą zagadnienia kierunków działań i mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz przeznaczania środków finansowych, pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego udziału dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.