Czekali na tę inwestycję

0
82

Zostało zakończone zadanie polegające na montażu windy towarowej o napędzie hydraulicznym oraz udźwigu 100 kg umożliwiającej transport żywności pomiędzy piętrami w świetlicy wiejskiej w Kromolinie. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Przyjęte rozwiązania znacznie usprawnią komunikację pomiędzy strategicznymi pomieszczeniami w świetlicy wiejskiej, tj. między kuchnią znajdującą się na I piętrze, a salą główną znajdującą się na parterze oraz zwiększy bezpieczeństwo korzystających z obiektu. Nowa winda towarowa z pewnością usprawni prace przy organizacji niejednej uroczystości oraz wpłynie na poprawę funkcjonalno-użytkową obiektu.

Koszt całego zadania to kwota 75 000,00 zł z czego 25 000,00 zł. pochodzi z dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnej społeczności.

ZUKOWICE.PL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.