Czas na basen w Gminie Żukowice!

0
145

W grudniu rozpoczął się cykl wyjazdów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim na basen w ramach kolejnej edycji projektu „Czas na basen – czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” w roku szkolnym 2018/2019.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą odbywać się na pływalni „Chrobry Głogów” z siedzibą w Głogowie, która została wybrana do realizacji projektu w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty.

Celem przedsięwzięcia jest nauka pływania i rekreacja wodna przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców Gminy Żukowice. Ponadto istotą prowadzonego programu profilaktycznego jest poprawa stanu zdrowia dzieci, które są narażone na wpływ przemysłowych skażeń zanieczyszczonego środowiska, w szczególności metalami ciężkimi.

Wyjazdy na basen odbywają się dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź, która finansuje zajęcia na basenie oraz koszty transportu. Wartość projektu to kwota ponad 60 000 zł, z czego wartość darowizny stanowi kwota 60 000 zł. Podczas wyjazdów opiekę nad dziećmi sprawuje kadra nauczycielska z placówek oświatowych Gminy Żukowice.

GMINA ŻUKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.