Głogowski PUP prezentuje ofertę na 2019 rok. Jest w czym wybierać!

0
212
Miedziak PUP Głogów Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie 02 (fot.A.Karbowiak)

Koniec roku to idealny czas do podsumowań, a także spisywania noworocznych postanowień. Jeśli na waszej liście znalazła się nowa praca, własny biznes lub dalszy rozwój kariery zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie chętnie pomoże wam osiągnąć zamierzony cel. Do dyspozycji będą duże pieniądze!

Czego życzysz sobie w nadchodzącym Nowym Roku? Większych zarobków, lepszego pracodawcy, a może lepiej prosperującej firmy i wykwalifikowanych pracowników?

Jeśli choć na jedno z powyższych pytań udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej to zdecydowanie przyszedł czas na zmiany w Twoim życiu! Pora wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć pracować na swój sukces. Od czego zacząć? Sprawdź ofertę PUP na 2019 rok i wybierz tę najbardziej optymalną dla Ciebie. Możliwości jest naprawdę wiele, to Ty sam decydujesz, jaką formę wsparcia wybierzesz!

A może Twoim problemem jest brak odwagi, doświadczenia, wiedzy, umiejętności czy pieniędzy? Specjaliści z głogowskiego PUP pomogą Ci pokonać wszelkie przeszkody! Spróbuj, skorzystaj i przekonaj się sam.

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie będzie udzielać pomocy w kilku obszarach

Nabywanie doświadczenia – przyuczanie do stanowiska pracy poprzez organizację staży zawodowych.

Urząd Pracy może u pracodawcy zorganizować staż, który będzie trwał 4 miesiące. Jego celem będzie nabycie przez osobę bezrobotną praktycznych umiejętności na stanowisku pracy. To dobry sposób na wyszkolenie pracownika pod potrzeby firmy. W okresie stażu wynagrodzenie płaci PUP w postaci stypendium w wysokości 1.017,40 zł miesięcznie. Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego po stażu na okres 12 miesięcy, to po roku czasu będzie mógł otrzymać refundację – zwrot do wysokości 6.300 zł.

Dopłaty do wynagrodzenia, tj. refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia, w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej

Za osobę powyżej 50 roku życia Urząd zrefunduje kwotę w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, przez okres 12 miesięcy, tj. ok. 13.500 zł. W przypadku zatrudnienia osoby powyżej 60 roku życia, okres refundacji wydłuży się do 24 miesięcy.

Za zatrudnienie innych osób bezrobotnych przysługuje refundacja na zasadach prac interwencyjnych. Wówczas pracodawca otrzyma zwrot ok. 6.000 zł za osobę (tj. 840 zł + składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie, przez okres 6 miesięcy).

Ponadto w gminach przewidywana jest organizacja robót publicznych na okres 3 miesięcy ze zwrotem 2.200 zł + składki na ubezpieczenie społeczne miesięcznie za osobę. Osoby bezrobotne zainteresowane pracami przy zieleni i gospodarczymi na terenach gmin oraz miasta proszone są o kontakt ze swoim doradcą.

Uzbrajanie w kwalifikacje poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych

Jeżeli przeszkodą w podjęciu pracy lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej jest brak odpowiednich kwalifikacji, osoba zarejestrowana w PUP może wystąpić z wnioskiem o sfinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych. Średni koszt szkolenia to kwota 2.200 zł, natomiast studiów 3.500 zł. Dodatkowo PUP wypłaci osobie stypendium za okres odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.

Ponadto PUP może zorganizować szkolenia grupowe, jeżeli od Pracodawców otrzyma sygnał o potrzebie uzbrojenia w kwalifikacje konkretnej grupy osób.

Wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielenie dotacji na uruchomienie własnej firmy

Osoby, które mają pomysł na własną firmę i potrzebują pieniędzy na start będą mogły skorzystać z dotacji w kwocie do 18 tys. zł. Nabór wniosków w marcu 2019 r. Wcześniej PUP przewiduje organizację konferencji Twój pomysł – nasze pieniądze oraz warsztatów przygotowujących m.in. do prawidłowego złożenia wniosku.

Pomoc w podjęciu pracy poprzez udzielenie bonu na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie skierowany jest do osób w wieku do 30 lat, które zamierzają podjąć prace poza Głogowem, tj. w miejscowości oddalonej o min. 80 kilometrów lub gdzie czas dojazdu i powrotu przekracza 3 h. Osoba bezrobotna otrzyma 5 tys. zł, a następnie zobowiązana będzie udokumentować, że w okresie 8 miesięcy przepracuje co najmniej pół roku.

Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu

Ze szkoleń, egzaminów czy studiów podyplomowych mogą również skorzystać pracodawcy oraz zatrudniani przez nich pracownicy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbędzie się w lutym 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie jest otwarty na propozycje głogowian, dlatego zaprasza pracodawców oraz osoby zarejestrowane do rozmów i wspólnego dialogu w celu określenia oczekiwań w 2019 roku.

Ty także możesz skorzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie! Przyjdź, przekonaj się i zrób ten pierwszy krok, który zaprowadzi Cię do sukcesu!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.