Stypendia dla zdolnych studentów

0
165

24 studentów na stałe zameldowanych w gminie Polkowice otrzymało dziś jednorazowe stypendia (po 1.666 zł) za wysokie wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018. Wręczał je burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie § 3 i 8 uchwały Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej Polkowic z 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce. Burmistrz Polkowic przyznaje stypendia, ustala ich wysokość oraz liczbę, w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel. W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 40 tys. zł na stypendia za wyniki w nauce dla studentów. Stypendia przyznawane są studentom zameldowanym na pobyt stały w gminie Polkowice, którzy spełnili jeden z warunków określonych w § 5 ust. 2 ww. uchwały tj.: osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,7 ze wszystkich egzaminów za dany rok akademicki przy czterostopniowej skali ocen (2-5) lub średnią ocen nie niższą niż 4,9 przy sześciostopniowej skali ocen (1-6). Wnioski w sprawie przyznawania stypendiów składane są do 15 października.

Dzisiejsze wręczenie stypendiów było doskonałą okazją do tego, by młodzież podzieliła się z burmistrzem refleksjami dotyczącymi pomysłów związanych z przyszłością Polkowic. Młodzi ludzie chętnie z tego skorzystali.

POLKOWICE.EU

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.