Dolnośląska Izba Rolnicza ma już siedzibę w Lubinie

0
669
Miedziak.info.pl Powiat Lubiński Gmina Rudna - widok z lotu ptaka stacja kolejowa pola

W budynku Urzędu Gminy Lubin, przy ul. Księcia Ludwika I ma od niedawna siedzibę Biuro Terenowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Przeniesiono je z Głogowa, gdzie mieściło się przez ostatnie lata. Biuro to obsługuje rolników z czterech powiatów: lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i górowskiego.

Dolnośląska Izba Rolnicza to jednostka organizacyjna samorządu rolniczego, która działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej, służy rolnikom i producentom rolnym.

Do zadań Izby należy sporządzanie analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Zadania realizowane są poprzez:

współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,
wyrażanie stanowiska wobec decyzji i opinii organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
wydawanie opinii, zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,

Lubińskie terenowe biuro DIR mieści się na II piętrze budynku Urzędu Gminy Lubin. Jest czynne we wtorki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30. Zarządza nim Irena Danieluk, z która można kontaktować się także telefonicznie 508 087 734.

(SR)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.