Szansa na doświadczenie

0
305
Miedziak.info.pl długopis pióro kartka pisanie kaligrafia

W Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie realizowany jest projekt w ramach programu ERASMUS+. Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera.”

Mobilność Edukacyjna

Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 76 760,00 EUR

W związku z tym, ogłaszamy nabór do projektu. Ofertę kierujemy do uczniów klasy II Tb kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Projekt przewiduje wyjazd 16 uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na 4 tygodniową praktykę zawodową w terminie od 06.05.2019r. do 31.05.2019r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie do sekretariatu: Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej do 02.01.2019r.

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:

rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
ocena z zachowania
zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w imprezach szkolnych ,
średnia ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencja,
ocena z języka niemieckiego

ZSSIB GŁOGÓW

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.