Połączmy pokolenia apeluje Barbara Morawiec przewodnicząca rady seniorów

0
145

Na ostatniej już w tym roku sesji zebrała się (13 grudnia) Miejska Rada Seniorów w Legnicy. Omawiano m.in. październikowe obchody Dni Seniora, realizację projektu związanego z aktywnością rad seniorów w Legnicy i sąsiednich gminach oraz plan pracy na rok 2019.

Radni wybrali nowego sekretarza rady, powierzając tę funkcję Stanisławie Seweryniak. Pogratulowali zaproszonemu na spotkanie Zdzisławowi Jasakowi, który przed kilku dniami odznaczony został przyznanym przez prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Gość zadeklarował chęć włączenia się w pracę legnickich środowisk senioralnych.

Rada wysoko oceniła różnorodność programową i atrakcyjność wydarzeń związanych z tegorocznymi Dniami Seniora, w których wzięło udział ok. 350 osób, jak również realizację nowego projektu Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów „Przestrzeń dla aktywności rad seniorów” z Legnicy, Złotoryi i Prochowic. W dyskusji podkreślano konieczność wypracowania skutecznych form międzypokoleniowego współdziałania osób starszych z młodszymi i najmłodszymi. – Musimy łączyć pokolenia – apelowała przewodnicząca rady, Barbara Morawiec.

Udział w spotkaniu wziął prezydent Tadeusz Krzakowski, który złożył radnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. – Zawsze jestem do państwa dyspozycji i będę wspierał bardzo ważne dla mnie inicjatywy całego środowiska senioralnego – podkreślił prezydent.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.