Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

0
180

Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.

Uwagi lub propozycje zmian w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: j.majewska@przemkow.pl lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu od poniedziału do piątku tj. od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.00.

Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 5 grudnia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/18 BURMISTRZA PRZEMKOWA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”

PRZEMKÓW.PL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.