Zmiany w przepisach dotyczących trzymania zwierząt – wyższa kara za niezachowanie ostrożności

0
172

Właścicielom zwierząt przypominamy, że od zeszłego miesiąca obowiązują nowe przepisy wprowadzające wyższe kary za nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu ich pupili. Zmiany, które weszły w życie z dniem 15 listopada 2018 powinny w szczególności zainteresować posiadaczy czworonogów.

Do tej pory art. 77 Kodeksu wykroczeń za nieostrożność przy trzymaniu zwierzęcia przewidywał karę nagany lub grzywny do 250 złotych. Teraz zgodnie z tym samym, ale znowelizowanym przepisem za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia osoba, która nie dopilnowała swojego czworonoga lub pozostawiła go bez opieki, może zostać ukarana grzywną do 1000 złotych a w sytuacji, gdy zwierzę swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innej osoby, kara może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. Sąd w obu przypadkach może orzec zamiast kary grzywny – karę ograniczenia wolności.

„Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Zmiany dotyczą również sytuacji, w której przez drażnienie lub płoszenie, zwierzę staje się niebezpieczne. W tym wypadku do kary grzywny do tysiąca złotych dochodzi teraz także możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności. Zmiany zostały wprowadzone również w artykule 108. Wcześniej za szczucie psem, sprawca mógł zostać ukarany grzywną do tysiąca złotych. Teraz jest to kara ograniczenia wolności lub grzywna do 5 tysięcy złotych.

„Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

“Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.