W Brzegu Głogowskim doczekali się nowej drogi

0
243

Zakończyły się prace budowlane na drodze gminnej w m. Brzeg Głogowski. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na długości 131 m oraz szerokości 3,5 m wraz z poszerzeniami. Ponadto wykonano modernizację kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym z rezerwy budżetu państwa na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w m. Brzeg Głogowski” w kwocie blisko 206.000,00 zł.

Cała wartość zadania wyniosła blisko 270.500,00 zł.

Jest to kolejna inwestycja drogowa realizowana w ostatnim czasie w Gminie Żukowice, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie wpływa znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.