Na co dzień pomagają–teraz ich wyróżnili

0
550
Miedziak.info.pl TutajGLOGOW.pl PCPR Głogów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie pragnie uprzejmie poinformować, że w dniu 14 listopada 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, do której udziału zaproszono wszystkich 532 pracowników pomocy społecznej z 17 jednostek pomocowych, zarówno miejskich, powiatowych, jak i gminnych.W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących w zakresie pomocy społecznej. Podczas tego wydarzenia wyróżniono 20 osób w tym 3 osoby zostały wyróżnione Złotym Herbem Powiatu.

Wyróżnienia 2018 rok:

Pani Marzena Śliwińska – koordynator pracy socjalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Pani Ewa Czyż – główny specjalista ds. świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Pani Agnieszka Kupczyńska – zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
Pani Joanna Semmler – starszy specjalista pracy socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi
Pani Joanna Pasternak – starszy pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej
Pani Magdalena Gładysz – pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu
Pani Ewa Sołtysiak – pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Pani Maria Błażków – specjalista pracy socjalnej – koordynator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli
Pan Jerzy Kościuch – kierowca Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
Pani Justyna Walkowiak – pracownik socjalny Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie
Pani Bożena Przybylska – instruktor ds. kulturalno – oświatowych Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie
Ewa Kociucka – starszy instruktor terapii zajęciowej Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie
Pani Sylwia Matysiak – kierownik zespołu wspierająco – aktywizującego Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie
Pani Grażyna Maćkiewicz – specjalista terapii uzależnień Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Pan Stanisław Flasiński – konserwator Dom Dziennego Pobytu „Cicha Przystań”
Pani Arleta Garbolińska – pracownik socjalny Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie
Pani Katarzyna Pędzisz – starszy wychowawca Dom Dziecka pod Lipami im. Jana Kochanowskiego
Pani Agnieszka Skiba – psycholog Powiatowe Centrum Administracyjnego w Głogowie
Pani Krystyna Poźniak – starsza pokojowa Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem”

Osoby wyróżnione Złotym Herbem Powiatu:

Pani Marzena Śliwińska – koordynator pracy socjalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Pani Maria Błażków – specjalista pracy socjalnej – koordynator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli
Pani Justyna Walkowiak – pracownik socjalny Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Podziękowania otrzymali również kierownicy jednostek pomocy społecznej.

Niespodzianką podczas tegorocznej Gali była pieśń, do której słowa napisała Pani Katarzyna Swędrowska pt. Najważniejszy jest człowiek. Pieśń tą wykonała Natalia Fudali – Atelier Studia Talentów, klasa Doroty Drozd.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.