W PCUZ działa punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą

0
241

Osoby, które doznały przemocy domowej, mogą znaleźć bezpłatną pomoc w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. W każdy czwartek, w godz. od 15:00 do 18:00, specjalnie dla mieszkańców gminy Polkowice uruchamiany jest w placówce punkt pomagający osobom dotkniętym przemocą domową fizyczną i psychiczną. Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby doświadczające przemocy, członkowie ich rodzin oraz świadkowie przemocy.

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy. Może być to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, a nawet ekonomiczna, która polega na odbieraniu osobie pokrzywdzonej pieniędzy, uniemożliwianiu podjęcia pracy zarobkowej czy niezaspokajaniu podstawowych potrzeb materialnych rodziny. Nic nie usprawiedliwia przemocy w rodzinie, a znęcanie się nad drugą osobą jest przestępstwem. Dlatego zachęcam wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy, do kontaktowania się ze specjalistami w naszym punkcie – mówi Elwira Staniecka, terapeuta ds. przemocy w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

Specjaliści prowadzący punkt konsultacyjny odpowiedzialni są m.in. za uruchomienie procedury „Niebieska Karta”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dzięki założeniu „Niebieskiej Karty”, sprawa zgłoszona przez osobę pokrzywdzoną zostaje poddana analizie, po czym placówka przygotowuje plan pomocy rodzinie i go realizuje. Pokrzywdzony otrzymuje przede wszystkim wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w tzw. procesie „wychodzenia z przemocy”. Dodatkowo uczy się strategii obrony przed agresorem oraz budowania systemu wsparcia w sobie i w swoim otoczeniu.

Należy pamiętać, że przemoc domowa jest zachowaniem wyuczonym, którego można się oduczyć. Każdy z nas ma prawo do życia w środowisku i rodzinie bez przemocy. Niestety do aktów przemocy dochodzi w polskich domach, ale warto pamiętać, że kiedy mamy do czynienia ze sprawcą i ofiarą, nie jest to już tylko wewnętrzna sprawa rodziny. W takich sytuacjach musimy reagować – mówi komisarz Łukasz Rachwalski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Punkt konsultacyjny w PCUZ otwarty jest w każdy czwartek w Ośrodku Pomocy Psychologicznej w godzinach 15:00-18:00 z wyłączeniem dni świątecznych. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 08 60.

Punkt prowadzony jest w ramach zadania „Prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i osób z grup ryzyka zamieszkałych na terenie gminy Polkowice” finansowanego z budżetu gminy Polkowice z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.