Burmistrz Puźniecki zaprzysiężony

0
502

To dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie wobec mieszkańców Polkowic, którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem. Zapewniam, że będę pracował, aby zrealizować program dla Polkowic, który przedstawiłem w kampanii wyborczej – mówił podczas sesji inaugurującej nową kadencję Rady Miejskiej Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Zaprzysiężenie burmistrza oraz radnych kadencji 2018-2023 przyciągnęło do sali audytoryjnej Urzędu Gminy wiele osób. Burmistrz Puźniecki przyjął wiele gratulacji, przedstawił także nowym radnym oraz przybyłym osobom, a także wszystkim oglądającym obrady za pośrednictwem Internetu swoją wizją funkcjonowania gminy Polkowice oraz sprawowania urzędu.

Istnieją w gminie obszary, które wymagają natychmiastowej poprawy. To komunikacja, dostępność do usług medycznych oraz model sprawowania władzy. Ten ostatni musi być oparty na dostępności burmistrza oraz radnych. Jesteśmy dla mieszkańców. Nasza praca to służba dla mieszkańców – mówił Łukasz Puźniecki.

Jednym z istotnych elementów mojej działalności będzie audyt. Zespół specjalistów sprawdzi działania podejmowane przez władze w ostatnich latach pod kątem ich zasadności. Tego domagają się mieszkańcy. Będziemy oszczędzać, ale to nie odbije się na jakości usług świadczonych na rzecz polkowiczan. Zaczniemy od siebie. Obniżymy diety radnych, będę też chciał obniżyć swoje wynagrodzenie. Będziemy kształtować nowe, lepsze standardy funkcjonowania gminy Polkowice. Mam wraz z moimi współpracownikami pomysły i energię, by to zrobić – dodawał.

W trakcie dzisiejszej sesji został wybrany przewodniczący Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023. Został nim Roman Rozmysłowski z PiS. Nowy przewodniczący zgłosił do porządku obrad dodatkowe projekty uchwał w sprawie wyboru wiceprzewodniczących oraz składów osobowych komisji działających przy Radzie Miejskiej. Zaproponował także, by sesję wznowić w poniedziałek o 15.30. Ta propozycja została przegłosowana, co oznacza, że w poniedziałek poznamy nazwiska wiceprzewodniczących oraz składy osobowe komisji Rady Miejskiej. Wówczas zostaną także przedstawione nazwiska wiceburmistrzów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.