Pierwsza sesja nowej Rady. Przewodniczący i zastępca wybrani. Komisje obsadzone

0
372

W dniu wczorajszym 21.11.2018r. odbyła się I sesja Rady Gminy Jerzmanowa kadencji 2018-2023. Rozpoczął ją najstarszy wiekiem z wybranych radnych – Tadeusz Kozakowski.

Zanim jednak to zrobił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anna Palichleb wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze na radego gminy oraz na wójta gminy. Następnie wszyscy radni, a także Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba złożyli ślubowanie. Po tym akcie przystąpiono do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady wybrany został Tadeusz Kozakowski, a jego zastępcą Jerzy Wolski.

W tej kadencji w radzie gminy Jerzmanowa jest ośmiu nowych radnych. Siedmiu radnych sprawowało tę funkcję w poprzedniej kadencji. Oprócz wyborów przewodniczących zostały również obsadzone gminne komisje: rewizyjna; skarg, wniosków i petycji; rolnictwa i ochrony środowiska; budżetowo-gospodarcza; oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. Każdy radny będzie zasiadał w przynajmniej jednej z wymienionych komisji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.