Działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

0
203
Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach prowadzą  działania kontrolno–prewencyjne w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności pieszych i rowerzystów.

Najwięcej wypadków z udziałem pieszych powodują kierujący pojazdami, jednak najwięcej ofiar śmiertelnych wśród pieszych odnotowuje się w zdarzeniach, w których byli oni sprawcami. Stąd też Policja często apeluje do pieszych uczestników ruchu, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.

Funkcjonariusze w szczególności będą reagowali na nieprawidłowości związane z zachowaniem kierujących wobec pieszych, poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy też prawidłowe oświetlenie rowerzystów i właściwe przekraczanie przez nich jezdni.

Policjanci przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierujący może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Pamiętajmy, aby na drodze zawsze uważać na innych uczestników ruchu.

Apelujemy również do niechronionych uczestników ruchu drogowego o stosowanie elementów odblaskowych, a także podczas jazdy na rowerze o używanie kasków ochronnych i ochraniaczy. Stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych, rowerzystów, motorowerzystów zwiększa ich bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.