Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

0
172

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał limit środków z rezerwy Krajowego Funduszy Szkoleniowego na realizację zadań w roku 2018 w wysokości 121,8 tys. zł.

W okresie ogłoszonego naboru od dnia 17-09-2018 do 28-09-2018 roku wpłynęło do Urzędu 22 wnioski na łączną kwotę 207 844,09 zł.

Komisja pod przewodnictwem Dyrektora Urzędu działającego z upoważnienia Starosty pozytywnie rozpatrzyła 21 wniosków, jeden wniosek został rozpatrzony odmownie, jeden pozostał bez rozpatrzenia i jeden pracodawca zrezygnował z realizacji wniosku.

Ze względu na ograniczone środki oraz duże zainteresowanie pracodawców zostały określone maksymalne kwoty przyznania środków na 1 uczestnika u danego pracodawcy. Dla pracodawców nie korzystających do tej pory ze środków KFS maksymalny koszt na 1 uczestnika wynosi 3 600,00 zł, natomiast dla pracodawcy korzystającego wcześniej ze środków KFS maksymalny koszt na 1 uczestnika wynosi 1 500,00 zł.

O wysokości przyznanych środków wszyscy pracodawcy powiadamiani są pisemnie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.