Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem azbestu z miejscowości na terenie Gminy Lubin

0
57

Gmina Lubin informuje, że w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018 Gmina Lubin uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznana została dotacja na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin w 2018 r.”

W wyniku realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin wykonano demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby zawierające azbest z 54 posesji położonych na terenie Gminy Lubin – w ilości 125,87 Mg .

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58.711,72 zł,- , w tym kwota 49.904,00 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część to wkład własny Gminy Lubin.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.