Stypendia naukowe rozdane

0
358

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudna nr XX/143/08 z dnia 5 września 2008 roku z późniejszymi zmianami o stypendia naukowe ubiegać się mogli studenci, których średnia arytmetyczna ocen w minionym roku akademickim wynosiła minimum 4,5. Wniosek o przyznanie stypendium musiał zostać złożony w tut. urzędzie w terminie do 15 października br. wraz z zaświadczeniem o średniej ocen wydanym przez Dziekanat Uczelni.

Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych odbyło się dnia 31 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna. Za wysokie wyniki w nauce w minionym w roku akademickim 2017/2018 zostało nagrodzonych 27 studentów, którzy to otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 2590 złotych brutto. Stypendia zostały wręczone studentom przez Wójta Gminy Rudna Władysława Bigusa. Podczas uroczystości wójt gminy Rudna nie krył dumy dla osiągnięć naszych zdolnych studentów. Przekazał wszystkim stypendystom serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów naukowych w trwającym już roku akademickim 2018/2019.

W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się Dominika Zarówna, Anna Kopaniecka, Olga Hreniak, Marta Szkarupska, Ewa Wawrzynów, Natalia Pastuch, Gabriela Dubiec, Tomasz Koziana, Alicja Matijczak, Marzena Smulska, Magdalena Dubiec, Weronika Wojtun, Magdalena Pionke, Paulina Grunwald, Oliwia Herejczak, Martyna Skibska, Patrycja Muszyńska, Patryk Zych, Katarzyna Jachnik, Martyna Sośnij, Marcin Piekarski, Łukasz Dubiel, Aleksandra Biskup, Dominika Koladyńska, Joanna Sośnicka, Katarzyna Makowska, Marta Lechman.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.