Rafael Rokaszewicz i kandydaci do Rady Miejskiej przedstawili Program dla Głogowa

0
539

Zdrowie, stowarzyszenia i działalność pomocowa, edukacja, gospodarka, bezpieczeństwo, transport, kultura i zabytki, a także sport, turystyka i rekreacja– w programie wyborczym Rafaela Rokaszewicza, który ubiega się o drugą kadencję prezydenta miasta Głogowa, nie zabrakło żadnej dziedziny życia. Szczegóły Programu dla Głogowa zostały zaprezentowane podczas wczorajszej konferencji prasowej, w której uczestniczyli kandydaci do Rady Miejskiej. Program ewaluował przez ostatnie cztery lata, jest efektem licznych spotkań z mieszkańcami, powstawał w oparciu o rozmowy i wnioski głogowian…

Wsłuchujemy się w wasz głos i na tej podstawie powstają pomysły i program dla Głogowa— mówi prezydent miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Najważniejsze zagadnienia Programu dla Miasta Głogowa:

Zdrowie:

 • Nowoczesny, Miejsko-Powiatowy Szpital, wyposażony w nowoczesny sprzęt, zwiększenie ilości lekarzy specjalistów,
 • szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna: badania stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, szczepienia i konsultacje dla seniorów, program anty smogowy (dopłaty do wymiany starych pieców na nowe), programy prozdrowotne dla mieszkańców narażonych na oddziaływanie arsenu i przemysłu,
 • budowa hospicjum na Paulinowie,
 • rozwój sportu i aktywizacja seniorów.

Stowarzyszenia, działalność pomocowa:

 • Budowa Miejskiego Centrum Integracji w dawnym Kinie Jubilat (miejsce dla seniorów, osób niepełnosprawnych i zdrowych oraz stowarzyszeń i wolontariuszy, dzienna opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób dorosłych niesamodzielnych oraz dzieci, wsparcie prawne i księgowe, spółdzielnia socjalna i kawiarenka społeczna obsługiwana przez osoby niepełnosprawne, Centrum informacji dla osób niepełnosprawnych
 • plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na każdym osiedlu,
 • program sportowy dla dzieci niepełnosprawnych,
 • fundusz dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Edukacja :

 • Głogowska szkoła w XXI wieku – wykorzystanie potencjału miasta, współpraca z PWSZ i ZSP, nauka programowania, grafiki, robotyki, zajęcia językowe,
 • nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach, budowa nowoczesnego przedszkola nr 7 w Głogowie,
 • rozwój kadry- dofinansowania do szkoleń oraz nowoczesnych kursów dla nauczycieli.

Gospodarka:

 • Uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe Nowy Piastów IV,
 • Miejskie Centrum Przedsiębiorcy- bezpłatna pomoc prawna, księgowa, pierwsze kroki w marketingu,
 • współpraca z PWSZ: Centrum Rozwoju StartUpów, Głogowskie Centrum Innowacji i Rozwoju przy PWSZ,
 • modernizacja oświetlenia miejskiego nowoczesne zegary sterujące,
 • inteligentne miasto- rozwój systemów: sms PWiK, bilety przez aplikacje KM, strefa parkowania GOU.

Bezpieczeństwo:

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych- kontynuacja doświetleń i oznakowania,
 • wsparcie policji, straży pożarnej, pogotowia- zakup nowoczesnego sprzętu.

Transport:

 • Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży uczącej się,
 • przywrócenie połączenia kolejowego Głogów- Leszno,
 • budowa ścieżki rowerowej na trasie Głogów- Kulów,
 • wymiana oświetlenia na ulicach.

Kultura, zabytki:

 • Teatr dla wszystkich: od dzieci do seniorów, otwarty na co dzień,
 • remont obiektów fortyfikacyjnych i otwarcie podziemi dla zwiedzających,
 • Sukiennice- wyposażenie w multimedia obrazujące historię Głogowa,
 • wspieranie odbudowy zabytków.

Sport, turystyka, rekreacja:

 • Budowa Centrum Rekreacji i Sportu Górków,
 • rozbudowa miejskiego stadionu,
 • Park i tereny rekreacyjne na Nowym Piastowie,
 • rozbudowa obiektów basenowych Chrobrego o wodny Plac Zabaw,
 • tereny rekreacyjne nad Odrą,
 • interaktywna mapa miejskich zabytków.

Rafael Rokaszewicz zachęca mieszkańców do spotkań i rozmów z kandydatami do Rady Miasta, bo jak sam mówi —Jesteśmy wszędzie, w całym mieście, chodzimy po ulicach, targowiskach, nie wstydzimy się, nie boimy mieszkańców, rozmawiamy z nimi i w ten sposób również prowadzimy naszą akcję wyborczą.  …

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.