Bożek: dobro i zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu…

0
621

Głogów+ to hasło, które mieszkańcy naszego miasta zdążyli już poznać, pora więc odkryć szczegóły poszczególnych filarów tego programu. Pierwszy z nich to Miejski, Nowoczesny Szpital. Jak się okazuje pod tym pojęciem kryje się znacznie więcej: ochrona środowiska, ekologia, działania profilaktyczne, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i seniorów. 40 milionów na głogowski szpital, program dopłat do leków, parkingi dla samochodów hybrydowych oraz elektrycznych, budowa tężni solankowych – to tylko niektóre z propozycji ugrupowania PiS w Głogowie.  Poznajcie pomysły kandydata na prezydenta miasta Przemysława Bożka i Jego sztabu wyborczego. Tak chcą zadbać o zdrowie i jakość życia głogowian…

Kandydat ubiegający się o fotel prezydenta miasta, Przemysław Bożek dzisiejszą konferencję prasowej rozpoczął tematem KGHM; spółki, która z jednej strony jest największym pracodawcą w naszym regionie, z drugiej jej działania w znaczący sposób wpływają na nasze środowisko.

Chcemy być dla KGHM partnerem, ale partnerem twardym. Twardym na tyle, że dobro i zdrowie naszych mieszkańców stawiamy w pierwszej kolejności — mówi Przemysław Bożek.

Dokonania KGHM w zakresie ochrony środowiska są zauważalne i to jest fakt — twierdzi Bożek, podkreślając jednocześnie konieczność dalszej współpracy, aby proces tych negatywnych oddziaływań KGHM w naszym regionie był cały czas jak najmniejszy. Ta współpraca miałaby się opierać między innymi na: finasowaniu wyjazdów dzieci do Zielonych Szkół, wsparciu dla: Parku Rozrywki, głogowskiego sportu oraz rozwoju ekologii.

Niezykle interesująca jest też również przedstawiona dziś wizja przyszłości głogowskiego szpitala…

Będziemy dążyli do tego, aby szpital stal się szpitalem miejskim w 100% bo uważamy, że Głogów jako miasto stać na to. Dlatego w najbliższej kadencji mamy zamiar przeznaczyć na szpital co najmniej 40 milionów złotych(…) Należy poszerzyć ofertę szpitala, zwiększyć ilość oddziałów specjalistycznych wykonujących procedury wysoko specjalistyczne — mówił dziś dr. Remigiusz Szczepanowski.

Kolejnym pomysłem jest stworzenie i rozwinięcie programu dopłat do leków dla najbiedniej sytuowanych mieszkańców. Bardzo ważne miejsce w programie Głogów+ Miejski, Nowoczesny Szpital zajmuje profilaktyka zdrowotna, dotycząca chorób cywilizacyjnych XXI wieku, takich jak: nadciśnienie, cukrzyca czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Taka profilaktyka miałaby przyczynić się do wzrostu jakości życia niewielkim nakładem finansowym.

Kolejny punkt programu to ekologia i działania na rzecz ochrony środowiska, głos w tej sprawie zabrał kandydat na zastępcę prezydenta miasta, Mariusz Kędziora.

—   Będziemy inicjować i wspierać wszystkie działania proekologiczne. W wieloletniej perspektywie doprowadzi to do poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Stąd zaplanowane działania takie jak:

  • zwiększenie ilości drzew i krzewów
  • budowa preferencyjnych parkingów dla samochodów hybrydowych i elektrycznych
  • współpraca z podmiotami prywatnymi w celu budowy stacji ładowania paliw
  • budowa tężni solankowych
  • bezpłatna komunikacja miejska.

Norbert Penza mówił o istniejących w naszym mieście barierach dla niepełnosprawnych i to nie tylko tych architektonicznych. By je rozwiązać planowane jest stworzenie Mapy Barier w Głogowie, a następnie harmonogramu, w którym punkt po punkcie będą opracowywane sposoby pokonywania i usuwania tych barier z naszego miasta. Powstanie również stanowisko pełnomocnika prezydenta do osób niepełnosprawnych i seniorów. W dalszym ciągu będą wspierane działania na rzecz Hospicjum w naszym mieście, dużo uwagi poświęconej będzie aktywizacji seniorów, którzy stanowią liczną grupę naszej lokalnej społeczności.

I to by było tyle albo raczej aż tyle postulatów Głogów+ związanych z Miejskim, Nowoczesnym Szpitalem w Głogowie.

Następne spotkanie poświęcone będzie nowoczesnemu biznesowi…

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.