ZUS: od września renty socjalne w górę

0
189

Od 1 września wysokość renty socjalnej wzrośnie o 164,77 zł. W województwie dolnośląskim ZUS z urzędu podwyższy prawie 18 tys. rent. Wypłaci też wyrównania za okres od czerwca do września bieżącego roku. Podwyższenie wysokości renty ma związek z wejściem w życie ustawy z 9 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość renty socjalnej ma być równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ta wynosi 1029,80 zł.

 Nie trzeba składać wniosku

Zakład podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba, więc składać w tej sprawie żadnych wniosków. Podwyżka obejmuje także wyrównanie od czerwca a pieniądze trafią na konta naszych klientów najpóźniej do 30 września mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Trzeba podkreślić, że nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. 50 proc. kwoty, czyli 514,90 zł, przysługiwać będzie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Mniej dostać mogą także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną.

Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2059,60 zł (brutto). W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, różnicę do kwoty 2059,60 zł uzupełnia się z renty socjalnej – wyjaśnia Iwona Kowalska.

Dla kogo renta socjalna ?

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl

 

 

Źródło:ZUS, informacja prasowa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.