Podwójne standardy głogowskiego ratusza?

0
183
Arch.-2013-08-18-konsultacje-na-temat-funduszy-europejskich@Urzad-Miejski@Glogow-

Czy udostępnianie danych dotyczących nabywców nieruchomości od Gminy Miejskiej narusza ich dobra osobiste czy nie? Obserwując postępowanie głogowskiego ratusza ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Jeszcze w maju, według prezydenta Rafaela Rokaszewicza  było to niezgodne z prawem. Tym bardziej dziwi więc fakt, że zaledwie kilka dni później na profilu Gminy Miejskiej Głogów takie informacje zostały jednak opublikowane. Zmiana przepisów czy to urzędnicy zmienili zdanie?

Podwójne standardy i brak transparentności, stają się normą w ratuszu rządzonym przez Rafaela Rokaszewicza — mówią radni KWW Jana Zubowskiego i jako przykład podają dwa, skrajnie odmienne stanowiska prezydenta miasta Głogowa na przestrzeni zaledwie kilku dni.

28 maja bieżącego roku na interpelację radnego Mariusza Kędziory, prezydent odpowiedział:

„Informuję jednocześnie, że udostępnienie danych dotyczących nabywców nieruchomości, narusza ich dobra osobiste i podlega wyłączeniu zarówno na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jak i na podstawie art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej”.

Radni KWW Jana Zubowskiego zastanawiają się i pytają, dlaczego zatem 3 lipca na profilu Gminy Miejskiej Głogów udostępniono opinii publicznej informacje, które rzekomo są naruszeniem dóbr osobistych nabywców nieruchomości ?

Treść wiadomości, która została umieszczona na profilu Gminy Miejskiej Głogów:

„ASP Polska zamierza rozpocząć nową inwestycję w Głogowie w postaci rozbudowy obecnej infrastruktury przemysłowej. W tym celu ASP Polska planuje zakup działki inwestycyjnej w Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej oraz stworzenie nowych miejsc pracy.”

Jak widać, transparentność to obce dla Rokaszewicza słowo podsumowują sprawę radni KWW Jana Zubowskiego.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.