Budżet Obywatelski- na jakie projekty zostanie przeznaczona kwota 2,5 miliona złotych?

0
138

29 czerwca zakończył się termin składania przez głogowian wniosków do piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym etapem jest ich weryfikacja przez zespół konsultacyjny. Listę zatwierdzonych projektów mieszkańcy Głogowa poznają w połowie września. Następnie w dniach od 1 do 26  października odbędzie się głosowanie. Jego wyniki poznamy do 9 listopada. Ile wniosków wpłynęło podczas tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i jakie były pomysły mieszkańców naszego miasta?

Przypomnijmy, że wnioski do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego można było zgłaszać od 7 maja. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie” musiała być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców miasta opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2019 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok.

Jesteśmy po jednym z najważniejszych etapów związanych z Budżetem Obywatelskim. Mieszkańcy zgłosili nam swoje propozycje, które teraz zostaną poddane weryfikacji. Pomysłów spłynęło 37, z czego 30 to zadania inwestycyjne, a pozostałe 7 to te nieinwestycyjnie, tak zwane miękkie — mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

W poszczególnych Okręgach spłynęła następująca ilość wniosków:

  • Okręg I – Chrobry, Kościuszki, Hutnik- 5 wniosków
  • Okręg II- Stare Miasto, Ostrów Tumski, Śródmieście, Osiedle Przemysłowe- najwięcej, bo aż 14 wniosków
  • Okręg III- Piastów Śląskich, Widziszów, Górków, Nosocice, Krzepów, Osiedle sportowe, Osiedle Słoneczne – 6 wniosków
  • Okręg IV – Kopernik, Paulinów, Brzostów- tylko 1 wniosek
  • Okręg V, ogólnomiejski- 11 wniosków

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach Budżetu Obywatelskiego, w tym roku również najwięcej było projektów związanych z różnego rodzaju zagospodarowaniem podwórek, części wspólnych: zagospodarowanie zieleni, chodniki, miejsca parkingowe, doświetlenie.

Poza tym padły propozycje organizowania w Głogowie przeglądów kabaretu, dni turystyki, zakupu elektronicznej/ wirtualnej strzelnicy.

Powtórzyły się także pomysły dotyczące wykonania i montażu figurek dzieci, ponownie pojawiły się pomysły na wykonanie pomników w Głogowie.

Przypomnijmy, że na te zatwierdzone i najciekawsze pomysły głogowian w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona kwota 2,5 miliona złotych.

Głosowanie rozpocznie się 1 października, a wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone w terminie do 9 listopada.

Głosowanie na projekty ujęte w „Bazie Projektów” przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej na stronie www.obywatel.glogow.pl oraz w formie papierowej w następujących miejscach w Głogowie:

  • siedzibie: Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jedności Robotniczej 15,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 ul. Perseusza 13,
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3 Plac Mieszka I Nr 11,
  • Punktu Obsługi Mieszkańca w Galerii „Glogovia” – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19).

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.