ASP podpisała list intencyjny z Gminą Miejską Głogów – inwestycja ruszy w 2019 roku

0
290
prezydent Rafael Rokaszewicz konferencja prasowa

ASP Polska zamierza rozpocząć nową inwestycję w Głogowie w postaci rozbudowy obecnej infrastruktury przemysłowej. W tym celu ASP Polska planuje zakup działki inwestycyjnej w Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej oraz stworzenie nowych miejsc pracy.Prognozowana inwestycja rozszerzy spektrum zainteresowań firmy o rynek automotive i związane z tym kluczowe, nowoczesne technologie.

W celu wsparcia firmy w jej procesach inwestycyjnych podpisany został list intencyjny pomiędzy ASP Polska, a Gminą Miejską Głogów.

Gmina deklaruje wsparcie Inwestora poprzez:

zachęty finansowe

  • ulgi w podatku od nieruchomości oraz inne formy wsparcia finansowego leżące w kompetencjach Gminy

oraz opiekę przed i poinwestycyjną :

  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń/ pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na każdym etapie inwestycji
  • uzyskanie dostępu do niezbędnych dokumentów, aktów prawa miejscowego i innych informacji niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu przed i poinwestycyjnego
  • uzyskania wszelkiej pomocy i wsparcia przez pracowników Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera na każdym etapie działalności, także w celu promowania oferty na wydarzeniach międzynarodowych

Dodatkowo proces  jest aktywnie i pozytywnie wpierany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Inwestycja rozpocznie się w 2019 roku, firma przewiduje zatrudnić około 40- 50 dodatkowych pracowników.

ASP Polska zajmuje się produkcją detali oraz kompletnie zmontowanych podzespołów z aluminium, stali i tytanu m.in. dla przemysłu medycznego, rehabilitacyjnego, meblowego i motoryzacyjnego. Jest cenionym pracodawcą w naszym regionie.

Jak czytamy w podpisanym liście intencyjnym Strony wyrażają przekonanie, że zawarte porozumienie będzie przesłanką do dalszego podejmowania wspólnych działań w zakresie rozwoju gospodarczego Głogowa oraz rozwoju ASP Polska i przyczyni się do dalszego rozwinięcia sektora innowacyjnych rozwiązań przemysłowych w zakresie obróbki metali, tak istotnego dla przyszłości miasta.

 

Źródło:informacja prasowa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.