Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń – susza w całej Polsce

0
257

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i w oparciu o kategorię gleb określił stan zagrożenia upraw suszą. Według aktualnego monitoringu i raportu IUNG wskazał zagrożenie suszą rolniczą dla całej Polski. Stan ten dotyczy wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego i obejmuje prawie wszystkie gminy.  W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak apeluje o niezwłoczne składanie wniosków i powołanie komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Lustracja uszkodzonych upraw i sporządzenie protokołów jest podstawowym warunkiem ubiegania się o różne formy pomocy państwa.

Zagrożenie suszą dotyczy w szczególności zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów i drzewek owocowych, truskawek uprawianych na najsłabszych glebach. Rozmiar suszy może się pogłębić i objąć także inne uprawy oraz wyższe kategorie gleb.

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -190,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 11,5 mm — brzmi oficjalny komunikat wydany przez IUNG.

Jak czytamy w najnowszym raporcie IUNG na obecną sytuację wpływ miało kilka czynników:

Tegoroczny kwiecień, maj oraz obie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Takie warunki atmosferyczne sprawiły kolejne już duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Należy też zaznaczyć, że tak duży deficyt wody sprawił, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. W tym okresie pojawiła się w uprawach: roślin bobowatych, warzyw gruntowych, tytoniu, drzew owocowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Roślin bobowatych,
 • Krzewów owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Chmielu
 • ziemniaka
 • buraka cukrowego    

Jak wygląda stan gleb w powiecie głogowskim? Link poniżej

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0203022/

Aktualne wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód w gospodarstwach rolnych zostały zamieszczone na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu :

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

 

Źródło: IUNG Puławy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.