Rokaszewicz: To już kampania wyborcza

0
191

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, radni dokonali oceny realizacji budżetu za rok 2017. Opinie jak prezydent miasta Rafael Rokaszewicz wywiązał się z tego zadania były bardzo odmienne i podzieliły radnych. Ostatecznie za udzieleniem prezydentowi absolutorium było 8 radnych, przeciw 9, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.  Powtórzyła się zatem sytuacja sprzed roku. Co tym razem poszło nie tak?

Przeciw wnioskowi udzielania absolutorium byli radni KWW Jana Zubowskiego. Lista zastrzeżeń co do budżetu za rok 2107 jest naprawdę długa…

Podkreślam, wynik budżetu jest niestety ujemny, deficyt po rozliczeniu wolnych środków osiągnął kwotę 18 mln 136 tys zł. Pod względem formalnym i księgowo-finansowo zrealizowany budżet w 2017 roku nie budzi zastrzeżeń, to celowość i środków publicznych i sposób realizowanych niektórych zadań w 2017 roku budzi naszą delikatnie mówiąc wątpliwość. Zaniechano organizacji pleneru malarskiego Człowiek Chroni Środowisko, zaniechano organizacji festiwalu im. A. Gryphiusa , mimo wielu uwag podtrzymano realizację festiwalu reżyserii filmowej, imprezy bardzo kosztownej (…) Budownictwo mieszkaniowe – od początku kadencji dopominamy się o budowę mieszkań komunalnych i socjalnych. Zaledwie 24 mieszkania głównie z tzw, odzysku przydzielone w 2017 roku w 65 tys. mieście. Zdrowie-sport i ekologia. W 2017 roku przeprowadzono badania na zawartość arsenu u mieszkańców Głogowa, ale ograniczono się do badania moczu. Apelowaliśmy na konieczność zbadania włosów i paznokci. Składowiska odpadów przy ul. Południowej nadal nie zostało zlikwidowane (…) Inwestycje – termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego. Opracowano dwie dokumentacje. Przy jej sporządzeniu tak się spieszono, że nie zauważono, że windę usadowiono na terenie prywatnym. Jest wiele wątpliwości, które wymagają wyjaśnień — wymieniał radny Krzysztof Sarzyński i kończąc swoje przemówienie dodał — Nie dysponuje Pan swoim majątkiem tylko majątkiem gminy, czyli każdego mieszkańca. Reasumując na wielu polach krucho Panie prezydencie. Jedna rzecz panu wychodzi świetnie, dbałość o własny wizerunek.

Za przyznaniem absolutorium opowiedzieli się radni Klubu Lewica i Bezpartyjni, którzy podkreślali, że

— Budżet Gminy Miejskiej Głogów był wykonywany w oparciu o uchwały Rady Miejskiej (…). Budżet miasta to nie tylko budżet prezydenta. W trakcie pracy duże zmiany dokonywali radni, mieli także wpływ Obywatele miasta czy to poprzez budżet obywatelski (…) – mówił Zbigniew Sienkiewicz.

 Do decyzji radnych odniósł się prezydent Rafael Rokaszewicz, który powiedział

 —  Najważniejsze absolutorium dla mnie będzie jesienią. Mieszkańcy udzielą bądź nie udziela absolutorium. Tak jak słusznie zostało zauważone wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium, komisja RIO nie miało żadnych wątpliwości. Taka a nie inna jest decyzja radnych jest decyzją czysto polityczna i ciężko się dziwić. Wypowiedzi, radnych, które dzisiaj padały mają mało związku z wykonaniem budżetu za 2017 rok, To już tak delikatnie mówiąc krocząca kampania wyborcza, czyli wytykanie co się udało, a czego nie udało się zrobić. Działalność polityczna, mają radni do tego prawo. Ja powiedziałem dla mnie najważniejsza jest ocena przez mieszkańców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.