PeBeKa będzie poszukiwać wód termalnych. Prace rozpoczną się w jeszcze w tym roku

0
286

Już wkrótce Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S. A., spółka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie, przystąpi do wykonania otworu poszukiwawczego wód leczniczych dla Gminy Lądek Zdrój. Zadanie realizowane przez Gminę Lądek Zdrój finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja o łącznej wartości ponad 18 mln PLN zostanie przeznaczona na wykonanie 2,5 km odwiertu geotermalnego, który być może da impuls do dalszego, intensywnego rozwoju Lądka Zdroju…

18 czerwca w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn : „ Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku- Zdroju”.

Poszukiwanie wód termalnych jest trudnym zadaniem geologicznym, związanym z koniecznością wykonania głębokich i dość kosztownych wierceń— mówi Jarosław Danielkiewicz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu w PeBeKa S.A.

Wstępne badania wskazują na obecność dużego złoża wody. Naszym zadaniem będzie odwiercenie otworu do głębokości ok 2500 m do poziomu wodonośnego, następnie zbadanie składu wody, jej temperatury oraz wydajności.

Lądek Zdrój znajduje się w malowniczym zakątku południowo- wschodniej części Kotliny Kłodzkiej. Jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i również jednym z najbardziej znanych w Europie. Lecznicze właściwości tamtejszych źródeł siarczkowych i radoczynnych były znane już w XIII wieku i z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu chorób stawów oraz przywracaniu organizmowi energii i witalności.

Prace w Lądku Zdroju to już kolejne zadanie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A, które wpisuje się w strategię Spółki na lata 2018- 2023, przyjętą na początku tego roku.

Spółka wykorzysta doświadczenie zdobyte dotychczas we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A, podobnie jak w przypadku modernizacji dolnokanałowych studni głębinowych wodociągu Dąbrowa w łodzi. Pebeka z powodzeniem przekłada wypracowane kompetencje na rynki zewnętrzne.

Wartość planowanych robót wynosi 18 016 517,25 PLN brutto. Zgodnie z założeniami zadanie zostanie wykonane w nieco ponad roku od dnia podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia robót to III kwartał 2018 roku.

 

 

Źródło: Informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.