PUP zwróci koszty poniesione za utworzenie stanowiska pracy- jak skorzystać z tej oferty?

0
46

28 maja rozpocznie się termin składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przyzna 18 takich dofinansowań, a kwota doposażenia 1 stanowiska wynosić będzie do 15 tys. złotych. O szczegółowych warunkach i zasadach refundacji w artykule poniżej…

Wnioski będzie można składać w terminie od 28 maja do 1 czerwca, w sekretariacie pokój 101 bądź u swojego doradcy klienta.

Dla kogo refundacje?

  1.  Dla osób do 30 roku życia (10 refundacji)- w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głogowskim (III), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

W ramach projektu wsparciem objęte mogą zostać wyłącznie osoby w wieku od 18 do 29 lat (nie ukończyły 30 roku życia), które:

  • nie pracują (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

2. Dla osób długotrwale bezrobotnych– 5 refundacji udzielonych zostanie ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.

3. Dla osób powyżej 45 roku życia- 3 refundacje zostaną udzielone ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.

Wnioski podlegać będą sprawdzaniu pod względem formalnym- pod kątem spełniania ustawowych wymogów określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w przepisach wykonawczych oraz tak zwanej celowości – zasadności przyznania refundacji ( między innymi- czy zaproponowane stanowisko pracy jest adekwatne do zakupów lub wymagań i pożądanych kwalifikacji w stosunku do tworzonego stanowiska pracy).

W przypadku, gdy do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynie większa ilość wniosków niż możliwości finansowe – wnioski oceniane będą według kryteriów, na podstawie których utworzona zostanie lista rankingowa.

Informacja o rozpatrzeniu wniosków zamieszczona będzie na stronie internetowej www.pupglogow.pl  w dziale Aktualności i wydarzenia – strona główna.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZmieniają się dla komfortu głogowian. Czekają również na Twoje sugestie!
Następny artykułSzykują się na otwarcie sezonu
Dawniej stewardessa spędzająca większość swoich dni nad Ziemią. Dziś przede wszystkim mama i kobieta twardo stąpająca po Ziemi. Miłośniczka podróży i pasjonatka mody. Rodowita Głogowianka, która od lat interesuje się losami miasta i jego mieszkańców. Z babską ciekawością i dociekliwością Sherlocka Holmesa obserwuje, co dzieje się w Głogowie. Pisze o wydarzeniach, które są na ustach wszystkich mieszkańców, a także o tych mniej popularnych, wartych bliższego poznania...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.