Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy

Już niebawem, 1 czerwca odbędzie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2018/2019. Tak jak w ubiegłych latach, procedura będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego. Jednakże kandydaci już teraz mogą się zapoznać z ofertą dydaktyczną szkół zawodowych, techników i liceów. 

0
826
SONY DSC

Już niebawem, 1 czerwca odbędzie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2018/2019. Tak jak w ubiegłych latach, procedura będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego. Jednakże kandydaci już teraz mogą się zapoznać z ofertą dydaktyczną szkół zawodowych, techników i liceów. 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej znajdą na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Link do strony zamieszczony jest również na portalu Legnica.eu – zakładka Edukacja, Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w legnickich szkołach ponadgimnazjalnych, rekrutują się z gimnazjów miejskich i z okolicznych miejscowości. W bieżącym roku szkolnym do klas III dotychczasowych gimnazjów publicznych i niepublicznych w Legnicy uczęszcza 858 uczniów (w 2015 r. – 889, w 2016 r. – 875 uczniów, w 2017 – 804). Bogata oferta legnickich szkół ponadgimnazjalnych przyciąga również młodzież z gmin ościennych. Średni wskaźnik młodzieży spoza Legnicy, podejmującej naukę w naszych szkołach, kształtuje się na poziomie 38,87 proc. Nadal jednak ogólna liczba uczniów klas pierwszych w tych szkołach wykazuje tendencję spadkową – w 2015 r. naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej podjęło 1 490 uczniów, w 2016 r. – 1 445 uczniów, a w 2017 r. – 1 325.

Tegoroczna oferta szkół zawodowych wzbogaciła się o dziewięć kierunków kształcenia. Na poziomie szkół branżowych I stopnia – cztery nowe kierunki (mechatronik w ZSS, mechanik – monter maszyn i urządzeń ze specjalnością mechanik taboru kolejowego w ZSTiO, ogrodnik i monter stolarki budowlanej w ZSB). Powstało też pięć nowych specjalności na poziomie techników (technik przemysłu mody w CKZiU, technik eksploatacji portów i terminali, technik turystyki wiejskiej w ZSE, technik robót wykończeniowych w budownictwie w ZSB i technik hutnik w ZSTiO).

Legnickie szkoły zawodowe zachęcają uczniów również możliwością realizacji zagranicznych i krajowych staży zawodowych oraz udziałem w projektach edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy, https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.