Pobol: Rozpoczynamy realizację tej historycznej inwestycji

0
404
14-06-2013-odra-most

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła we wtorek, 17 kwietnia przetarg na opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. Dla głogowian oznacza to budowę drugiego mostu. Wartość inwestycji szacuje się na około 750 mln złotych.

Dokumentacja projektowa STEŚ pozwoli określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Umożliwi także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udowadniamy, że za naszymi zapowiedziami idą realne działania. Cieszę się, że mogę przekazać tak dobrą wiadomość dla mieszkańców Głogowa — mówi Jan Zubowski, radny, szef klubu KWW Jana Zubowskiego i dodaje — To milowy krok na drodze do budowy obwodnicy Głogowa i mostu. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale finał może być tylko jeden- rozwiązanie jednego z największych problemów mieszkańców Głogowa.

Ogłoszeniem przetargu rozpoczynamy realizację tej historycznej inwestycji. Przeszliśmy do działań i spełniamy obietnicę, którą przez lata politycy różnych opcji zwodzili mieszkańców Głogowa — komentuje Radosław Pobol, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego na teren Zagłębia Miedziowego, radny sejmiku wojewódzkiego.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie Głogowa i polepszy bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Inwestycja ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo budowana droga ekspresową S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Prace budowlane planowane są w latach 2022- 2025.

Umieszczono je w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014- 2023.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.