Książka, która odkrywa tajemnice średniowiecznego Głogowa

0
398

W piątek, 23 marca o godzinie 12.00 odbędzie się promocja najnowszej publikacji o Głogowie. Na spotkanie poświęcone książce „Głogów. Średniowieczne miasto nad Odrą “zaprasza Pracownia Badań Regionalnych oraz wydawnictwo PWSZ w Głogowie. Udział w nim wezmą autorzy tekstów, którzy w większości są członkami Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Jest to idealna lektura dla miłośników historii, fanów regionalizmu i wszystkich mieszkańców, których ciekawi przeszłość naszego miasta.

Podczas piątkowego spotkania w auli 109 A, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ,książkę „Głogów. Średniowieczne miasto nad Odrą “ będzie można zakupić w promocyjnej cenie 20zł.

Najnowsza publikacja uczelniana ukazała się nakładem Pracowni Badań Regionalnych. Jest to zbiór artykułów, poświęconych początkom Głogowa.

Co w niej znajdziemy?

Oto tytuły artykułów oraz ich autorzy:

  • Krzysztof Czapla „Zanim powstało miasto”
  • Dariusz Andrzej Czaja „Funkcje grodów warownych w państwie pierwszych Piastów na przykładzie Głogowa”
  • Wiesław Maciuszczak „Od grodu do obronnego miasta. Okres przejściowy na przykładzie Głogowa”
  • Dagmara Adamska „…dla użytku i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych
  • Dominik Nowakowsk „Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych”
  • Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Głogowa
  • Wacław Pogorzelski „Wyroby z kości i rogu w kulturze średniowiecznego Głogowa”
  • Paweł Łachowski „Zaopatrzenie w wodę Głogowa w okresie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych”

Prof. Sławomir Moździoch, recenzent książki, napisał „Podsumowując opinię o publikacji dotyczącej średniowiecznego Głogowa trzeba stwierdzić, że jest ona ze wszech miar godna wydania zarówno ze względu na tematykę poruszaną w artykułach, jak i fakt, że o Głogowie, jednym z ważniejszych miast śląskiego średniowiecza, wiemy wciąż jeszcze stosunkowo niewiele.”

W piątek o książce opowiedzą jej autorzy, mieszkańcy będą mogli wysłuchać tej niezwykle ciekawej historii o Głogowie w auli PWSZ, o godzinie 12.00.

Historia początków Głogowa spisana na kartach książki dostępna jest w bibliotece PWSZ w cenie 25 zł.

„Głogów. Średniowieczne miasto nad Odrą “ to bez wątpienia tytuł godny zapamiętania i polecenia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.