Kolejny przetarg na przebudowę al. Piłsudskiego? Dlaczego?

Zarząd Dróg Miejskich unieważnił przetarg na przebudowę al. Piłsudskiego  od kładki dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy. Niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Co jest powodem takiej decyzji?

0
356

Zarząd Dróg Miejskich unieważnił przetarg na przebudowę al. Piłsudskiego  od kładki dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy. Niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Co jest powodem takiej decyzji?

Powodem unieważnienia przetargu były zbyt wysokie ceny zaoferowane przez firmy, które do niego przystąpiły –  Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne Stop – ok. 8 mln 350 tys. zł., a drugi oferent Berger Bau Polska – ok. 8 mln 315 zł.   Miasto na tę inwestycję , bazując na kosztorysie inwestorskim,   zamierzało przeznaczyć – 6 mln zł 480 tys. zł. Rozbieżności sięgają więc ok. 1,9 ml zł. Dlatego też ogłoszony zostanie nowy przetarg. 

Niewyłonienie wykonawcy w przetargach,  to  bardzo poważny problem nie tylko w Legnicy, ale też w innych miastach. Firmy bowiem nie przystępują do nich. Albo proponują takie ceny, które przekraczają możliwości gmin.

Obserwujemy, że koszty inwestycji w kraju rosną – mówiła Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta. – Wiele samorządów wycofało się z inwestycji nie chcąc znacząco przepłacać, albo z powodu nie znalezienia wykonawców.

Eksperci nie mają złudzeń, bo wiedzą, że problem będzie narastał. Z jednej strony firmy mają problem ze znalezieniem pracowników, a z drugiej – rosną koszty.  Jak podkreślają włodarze gmin czasy kiedy do przetargów przystępowało po kilkanaście firm już się skończyły.

Pod koniec minionego roku w Legnicy również unieważniony został przetarg na wyłonienie wykonawcy ul. Leszczyńskiej. Oferta najtańszej firmy była o blisko milion zł. droższa niż zaplanowano w kosztorysie inwestorskim. Nie wyłoniono także po dwóch przetargach firmy, która wykona termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych. W ostatnim przetargu najtańsza oferta przewyższała o pół miliona kosztorys. Ta sytuacja dotyka także rynek usług projektowych.  Nie można znaleźć firmy, która wykona  dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy drogi łączącej ul. Lotniczą z powstającą obecnie S-3.

Źródło: Urząd Miasta Legnica

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.