Koniec z kolejkami do Sanatorium?

0
811

Osoby ubezpieczone, których stan zdrowia nie pozwala pracować mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ZUS. O skierowanie na leczenie finansowane z ZUS mogą ubiegać się osoby, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Z rehabilitacji mogą także skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, ale nie pobierające żadnych świadczeń, u których występuje zagrożenie utratą zdolności do pracy. W 2017 roku z takiej formy skorzystało 3 430 osób. Czas oczekiwania na skierowanie do sanatorium jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku skierowań z NFZ. Szczegóły i zasady  funkcjonowania programu ZUS wyjaśnia Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Program bezpłatnej rehabilitacji rentowej ZUS skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, zagrożonych utratą zdolności do pracy w wyniku przebytej choroby lub urazu. Pierwszy turnus rehabilitacyjny w pełni finansowany z ZUS odbył się w 1996 roku. Od tego czasu na rehabilitację wyjechało już 1,3 miliona osób.

Na skierowanie do sanatorium z NFZ czeka się około dwóch lat, w ZUS zaledwie dwa miesiące, gdy jest pilne wskazanie lekarskie na rehabilitację wyjechać można jeszcze w czasie zwolnienia lekarskiego ― mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W przeciwieństwie do NFZ, osoba skierowana na takie leczenie nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego. Mając skierowanie lekarz wystawi nam zwolnienie lekarskie ― zapewnia Iwona Kowalska.

Aby otrzymać skierowanie wystarczy odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, który wypisze wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek o rehabilitację leczniczą może lekarz wystawić także w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Jeśli wpisany w e-ZLA numer statystyczny choroby będzie znajdował się w systemie, na komputerze lekarza wyświetli się komunikat o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację ― informuje rzeczniczka.

Pacjent taki wniosek może również sam dostarczyć  lekarzowi. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie internetowej ZUS, w zakładce – rehabilitacja. Po złożeniu dokumentacji medycznej pacjent otrzymuje zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Lekarz decyduje wówczas o przydzieleniu lub odrzuceniu wniosku o skierowanie do sanatorium.

Turnus trwa 24 dni, odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska ― Prewencja rentowa ma na celu przeciwdziałanie pogarszającemu się stanowi zdrowia. Czas w tym przypadku jest kluczowy, bo dalsze miesiące pracy mimo pogarszającego się stanu zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki (…) i dodaje Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków to około 80%.

Ponieważ ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych co roku podpisuje umowy z najlepszymi placówkami medycznymi w kraju. Jakość świadczonych usług poddawana jest licznym kontrolom.  ZUS regularnie sprawdza także warunki hotelowe, żywieniowe, sprzęt, kwalifikacje kadry medycznej oraz stosowane metody leczenia i terapii.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.