Komisja Rewizyjna kontra Prokuratura. Finał sprawy ZGM

0
409
prezydent Rafael Rokaszewicz konferencja prasowa

Od 21 września do 17 listopada ubiegłego roku trwała kontrola Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. W protokole pokontrolnym znalazła się długa lista nieprawidłowości. ZGM punkt po punkcie odniósł się do rzekomych oskarżeń. Pomimo kilkunastostronicowych obszernych wyjaśnień sprawa trafiła do prokuratury. Ta odmówiła rozpoczęcia postępowania ze względu na brak uchybień. Jak się okazuje głogowski Ratusz w ostatnich miesiącach ma coraz więcej takich kontroli, a sposób ich przeprowadzania budzi sporo wątpliwości…

O sprawie poinformował prezydent miasta Rafael Rokaszewicz oraz zastępca prezydenta Piotr Poznański podczas poniedziałkowej konferencji z dziennikarzami.

Komisja w tym roku zaplanowała sobie bardzo szeroki wachlarz kontroli. Zarzuca nas co chwilę informacjami, zapytaniami, taki też jest cel. Nie prowadzić spraw bieżących, inwestycji, których jest bardzo dużo w tym roku, tylko zająć mnie i moich pracowników odpowiedziami na protokoły, zapytania Komisji Rewizyjnej. Z tym sobie doskonale poradzimy. My nie mamy nic do ukrycia, ale chciałbym, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli, że ten rok będzie tak wyglądał. Co chwilę będziemy dowiadywać się o rzekomych nieprawidłowościach, o tym, że coś jest nie tak. Chodzi tylko o to, by mieszkańców Głogowa, opinie społeczną wprowadzić w błąd, że coś się dzieje źle ― powiedział prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i podsumowując stwierdził ― Odmowa wszczęcia postępowania przez prokuraturę pokazuje jak to naprawdę wygląda.

ZGM odniósł się do protokołu pokontrolnego w obszernym uzasadnieniu na kilkunastu stronach. Dokument ten nie został jednak dołączony do aktów sprawy. Komisja Rewizyjna, która zapoznała się z pismem od ZGM 19 grudnia, nie dostarczyła go do Prokuratury. Dużo wątpliwości i kontrowersji budzi także długi czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Komisji oraz jej uzasadnienia pozbawione odpowiedniej argumentacji stosowanej w administracji.

ZGM w  swoim piśmie wystosowanym do Komisji rewizyjnej umieścił sformułowanie, że „W przeważającej większości wskazania Komisji Rewizyjnej (…) nie odpowiadają prawdzie i poczynione zostały w sposób dowolny, tendencyjny i niezgodny z obowiązującą procedurą administracyjną”.

My samorządowcy jesteśmy oswojeni z tym, że jesteśmy poddawani kontrolą, także kontrolą Komisji Rewizyjnej. To jest oczywista kwestia w samorządzie głogowskim i w ogóle w samorządzie w Polsce (…) Jest to rzecz normalna i myślę, że nawet bardzo wskazana, żeby władzy wykonawczej, czyli panu prezydentowi odpowiednie organy patrzyły na ręce. Ale to patrzenie musi być profesjonalne ― mówił zastępca prezydenta Piotr Poznański.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.