Legnica ma najnowocześniejszy system odbioru decyzji podatkowych

Urząd Miasta Legnicy, jako pierwszy w kraju, opracował i zaproponował mieszkańcom nowoczesny i prosty sposób potwierdzania odbioru decyzji podatkowych i innych dokumentów – za pomocą elektronicznych kolektorów potwierdzeń.

0
205

Urząd Miasta Legnicy, jako pierwszy w kraju, opracował i zaproponował mieszkańcom nowoczesny i prosty sposób potwierdzania odbioru decyzji podatkowych i innych dokumentów – za pomocą elektronicznych kolektorów potwierdzeń.

Obecnie pilotażowy projekt legnickiego Urzędu Miasta wykorzystywany jest w dostarczaniu mieszkańcom przez kurierów aż 45 tysięcy decyzji o wysokości podatku od nieruchomości bez konieczności wizyty w urzędzie. Kolektory rejestrują odbiór dokumentu elektronicznie i przesyłają informację o dostarczeniu decyzji lub pisma bezpośrednio do systemów podatkowych Urzędu Miasta.

Kolejnym etapem projektu będzie uruchomienie w internecie platformy informacyjno-płatniczej, za pomocą której każdy mieszkaniec będzie miał wgląd w „swoje konto”, dający możliwość zarządzania własnymi płatnościami oraz komunikowania się z urzędem. – Potwierdzanie odbioru decyzji za pomocą kolektora umożliwi mieszkańcom przeglądanie swoich zobowiązań oraz dokonanie opłat poprzez platformę informacyjno-płatniczą po odebraniu decyzji – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – O udostępnieniu platformy i sposobie uzyskania do niej dostępu będziemy informować naszych klientów na bieżąco – dodaje.

W roku 2018 mechanizmy te są już wdrażane, dlatego kurierzy odwiedzający mieszkańców proszą o potwierdzenie odbioru (złożenie podpisu) na dwa sposoby: tradycyjnie – na papierowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru oraz na urządzeniu, którym dysponuje osoba dostarczająca decyzje.

Nowoczesny urząd

To już kolejna stworzona w Legnicy usługa elektroniczna, z której korzystają mieszkańcy. Wcześniej powstały internetowy terminarz ślubów oraz system umawiania wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydziale spraw obywatelskich. Działa Portal Geodety, umożliwiający specjalistom z tej branży wymianę dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podczas robót geodezyjnych. Funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP oraz punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w kancelarii urzędu z możliwością potwierdzania mobilnego u klienta, który z różnych przyczyn (choroba, niepełnosprawność) nie może przybyć do magistratu.

Od szeregu lat w Legnicy przeprowadzany jest elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i nabór do szkół ponadgimnazjalnych, cieszące się dużym uznaniem użytkowników. Bezpośredniej komunikacji i przekazywaniu ważnych dla mieszkańców informacji służy system SISMS (powiadamianie krótkimi wiadomościami tekstowymi) oraz dostępna bezpłatnie aplikacja Blisko, która umożliwia także kontakt zwrotny.

Lista stosowanych przez legnicką administrację samorządową e-usług jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.