W Legnicy coraz więcej inwestycji budowlanych

Legnica jest miastem  prężnie rozwijającym się - także pod względem inwestycji budowlanych. W roku 2017 do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wpłynęło znacznie więcej wniosków o pozwolenia na budowę, niż w dwa lata temu. Co pokazują statystyki?

0
309

Legnica jest miastem  prężnie rozwijającym się – także pod względem inwestycji budowlanych. W roku 2017 do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wpłynęło znacznie więcej wniosków o pozwolenia na budowę, niż w dwa lata temu. Co pokazują statystyki?

W roku 2017 do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wpłynęła rekordowa ilość spraw – 6003. Aż o 382 więcej, niż roku 2016. Przede wszystkim są to wnioski o pozwolenie na budowę. Ilość wydanych decyzji wzrosła z 687 w 2014 roku do 1107 w roku 2017. Dynamicznie rośnie tempo rozbudowy Legnicy!

Rok 2017 to 59 wydanych pozwoleń na budynki mieszkalne jednorodzinne, 17 na budynki wielorodzinne, 14 na budynki użyteczności publicznej, 48 na budynki przemysłowe i magazynowe. Rekordowym był czerwiec 2017 r., kiedy to w ciągu jednego dnia wpłynęło aż 80 wniosków o pozwolenie na budowę.

Dzięki aktywności inwestorów powstanie 66 budynków, w tym 467 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 36 tys. m2 oraz 9 budynków przemysłowych i magazynowych o powierzchni prawie 41 tys. m2, a także 4 budynki handlowo – usługowe o powierzchni użytkowej 7 tys. 400 m2. Efektem jest przyrost 390 obiektów budowlanych na terenie miasta.

            Oto kilka przykładów obiektów będących w budowie:

– zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Saperskiej – Sejmowej – 30 mieszkań;

– 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Karola Myrka – łącznie 114 mieszkań;

– 30 mieszkań. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze;

– 3 budynki wielorodzinne przy ul. Wiązowej – łącznie 124 mieszkania;

 przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszpitalnego na dom opieki dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jaworzyńskiej 151;

– budowa sortowni przesyłek DHL z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Poznańskiej;

– Budowa Zakładu Węży Gumowych wraz z infrastrukturą przy ul. Jaworzyńskiej. Inwestor: Gates Polska Sp. z o.o. (LSSE).

Żadna inwestycja budowlana nie może powstać bez opracowania przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2014 uchwalono 2 plany (2 zainicjowano). W roku 2015 powstały 3 plany, rok później – 5, a w 2017 roku 6 opracowań.

Legnica posiada obecnie 127 obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one obszar 2 437 ha, co stanowi 43,3 proc. powierzchni miasta. To jeden z lepszych w kraju wskaźników, związanych z możliwością prowadzenia publicznych, prywatnych czy zagranicznych inwestycji budowlanych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.