Na sesji Rady Miejskiej będzie poruszony problem braku miejsc parkingowych

Na styczniowej (29 stycznia) sesji Rady Miejskiej ma zostać omówiony problem braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych w Legnicy. Ma ruszyć także procedura opracowania planu miejscowego. 

0
465

Na styczniowej (29 stycznia) sesji Rady Miejskiej ma zostać omówiony problem braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych w Legnicy. Ma ruszyć także procedura opracowania planu miejscowego. 

Na najbliższej sesji RM, radni omówią m.in. zwiększenie ilości miejsc do parkowania na skwerze w rejonie siedziby Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Gwiezdna – Moniuszki). Ruszy również procedura opracowania planu miejscowego dla tego terenu.

Z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia planu wystąpiła do miasta LSM. Efektem prac planistycznych będzie możliwość zbudowania tam kilkudziesięciu miejsc parkingowych dla mieszkańców i pracowników.

Kolejnym wątkiem parkingowym na sesji będzie rozszerzenie strefy płatnego parkowania w rejonie placu Zamkowego i Bramy Głogowskiej. Parking w tym miejscu zbudowano w ramach projektu unijnego Południowo-Zachodni Szlak Cysterski. Zgodnie z unijnymi przepisami przez pięć lat kierowcy mogli tam pozostawiać samochody bezpłatnie, ale ten czas już minął.

W okolicy Zamku Piastowskiego obserwuje się znaczny deficyt miejsc parkingowych. Natomiast strefa płatnego parkowania zdecydowanie powiększy rotację samochodów i pozwoli na korzystanie z postoju znacznie większej ilości kierowców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.