Najnowsze dane z Powiatowego Urzędu Pracy. Spadek bezrobocia w Głogowie?

0
346
zdjęcie 2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Głogów-IMG_9359

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie sporządził raport dotyczący poziomu bezrobocia w powiecie głogowskim. Dane statystyczne urzędu wyszczególniają ilość osób pozostających bez pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Uwzględniają również podział osób bezrobotnych zarejestrowanych w trzech profilach pomocowych, zależnie od wymaganego wsparcia. Kolejnym punktem, poruszonym w podsumowaniu pracy urzędu jest aktywizacja zawodowa oraz sprawozdanie finansowe. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Głogowie i jakie są najnowsze oferty zatrudnienia, które pojawiły się w styczniu?

W listopadzie 2017 roku w porównaniu do wcześniejszego miesiąca Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie odnotował spadek liczby bezrobotnych o 10 osób. Znaczącą różnice widać dopiero w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, jest to o 315 osób mniej niż w listopadzie 2016 roku.

Zmieniający się poziom bezrobocia w Głogowie

W listopadzie 2017 roku  w urzędzie pracy zarejestrowały się 424 osoby bezrobotne, było to 50 osób mniej niż w październiku tego roku oraz 27 mniej niż w listopadzie 2016 roku.Wśród nowo zarejestrowanych 12% stanowiły osoby, które nigdy jeszcze nie pracowały i dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową.

Pozostałe 88% to osoby, które przed rejestracją w PUP pracowały zawodowo. Jako najczęstsze przyczyny ustania wykonywania pracy wymieniano:

  • Porozumienie stron (77 osób)
  • Upływ okresu, na który była zawarta umowa (68)
  • Wypowiedzenie umowy o prace przez pracodawcę (30)
  • Bez wypowiedzenia ze strony pracodawcy (15)
  • Wypowiedzenie ze strony pracownika (14)

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie wynosiła:

Listopad 2013 rok – 621 osób

Listopad 2014 – 564

Listopad 2015 – 561

Listopad 2016 – 452

Listopad 2017 – 424

W tym samym miesiącu liczba osób, które znalazły zatrudnienie i wyrejestrowały się z urzędu pracy wynosiła w poszczególnych latach:

2013 rok – 530 osób

2014 – 460

2015 – 436

2016 – 609

2017 – 434

W miesiącu sprawozdawczym, czyli w listopadzie 2017 roku w powiecie głogowskim pracodawcy zatrudnili 281 bezrobotnych, czyli o 3 osoby mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.Natomiast pracę niesubsydiowaną podjęły 202 osoby,o 8 mniej niż w listopadzie 2016 roku.

Kto poszukuje pracy w Głogowie?

W głogowskim PUP jest zarejestrowanych 2688 bezrobotnych, w tym:

  • 1709 kobiet
  • 300 osób z prawem do zasiłku
  • 33 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  • 114 osób, które są do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
  • 4 obywateli innego kraju

Jeśli chodzi o czas pozostawania bez pracy to najliczniejszą grupę stanowią osoby, które zatrudnienia poszukują powyżej 24 miesięcy – 708 osób. Tych, którym udaje się wejść na rynek pracy w ciągu miesiąca jest 352.

Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 706 osób, policealne i średnie zawodowe (674), gimnazjalne i poniżej (656), wyższe (386), średnie ogólnokształcące (266).

Dla każdej osoby rejestrującej się w urzędzie pracy ustalany jest jeden z trzech profili pomocowych.

Profil I – dla osób aktywnych, gotowych rozpocząć pracę. Bezrobotny korzysta wówczas głownie z pośrednictwa pracy. W uzasadnionych przypadkach jest to także wsparcie finansowe na przykład na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Obecnie są 32 osoby zarejestrowane w profilu I.

Profil II otrzymują osoby, które najpierw muszą uzyskać odpowiednie wsparcie by znaleźć zatrudnienie. Zakres świadczonej pomocy jest w tym przypadku znacznie szerszy i wielopłaszczyznowy. Dotyczy między innymi: przyznawanych szkoleń, staży, dofinansowań, wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to obecnie najliczniejsza grupa 1294 osoby.

Osoby zarejestrowane w Profilu III mogą między innymi brać udział w Programie Aktywizacji i Integracji lub w programach specjalnych. W w tym profilu zarejestrowanych jest w Głogowie 1270 osób.

W listopadzie 2017 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zgłoszono 255 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Były to głównie oferty dla operatorów maszyn, sprzedawców oraz magazynierów.

Ofert pracy poza granicami kraju (w Niemczech, Norwegii, Słowacji) w listopadzie było 71, zatrudnienie na obczyźnie mogło znaleźć 331 osób.

Na koniec listopada w Głogowskim urzędzie zarejestrowanych było 286 osób niepełnosprawnych. 208 osób posiadało status bezrobotnego (23 przyznano prawo do zasiłku) oraz 78 zakwalifikowanych jako poszukujący pracy, którzy pozostawali bez zatrudnienia. W ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych w 2107 roku wydano 88.230,13 zł ze środków PEFRON. Fundusze były przeznaczone między innymi na organizację stażu (dla 11osób), rozpoczęcie działalności gospodarczej (1 osoba), organizację prac interwencyjnych (1 osoba) oraz refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy (1 osoba).

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy osoby, które poszukują zatrudnienia mogą znaleźć najbardziej aktualne oferty, między innymi na stanowisko: recepcjonisty, mechanika, kucharza, specjalisty ds. obsługi klienta.

Szczegółową listę ofert pracy wraz z opisem stanowiska, obowiązków oraz wynagrodzenia znajdziemy na stronie www.pup.glogow.pl Znajdziemy tu również pełen raport dotyczący bezrobocia w powiecie głogowskim.

Numer kontaktowy do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie (76) 727 55 55.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.