Przedsiębiorcy potrzebują specjalistów – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląscy przedsiębiorcy wzięli udział w badaniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którego celem było ustalenie, w jakich branżach brakuje rąk do pracy. Problemy ze znalezieniem pracowników deklaruje ponad 20 procent firm. 

0
268

Dolnośląscy przedsiębiorcy wzięli udział w badaniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którego celem było ustalenie, w jakich branżach brakuje rąk do pracy. Problemy ze znalezieniem pracowników deklaruje ponad 20 procent firm. 

W badaniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wzięło udział dokładnie 2 tysiące przedsiębiorców z Dolnego Śląska, działających w przemyśle, budownictwie, handlu i naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Dolny Śląsk przebadano pod kątem dwóch obszarów: Obszar I obejmował wszystkie powiaty woj. dolnośląskiego oprócz Wrocławia i powiatu wrocławskiego, natomiast Obszar II – obejmował Wrocław oraz powiat wrocławski.

Bardzo duże trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników deklaruje od 22 do 27 procent przedsiębiorców.

Jakich specjalistów poszukują dolnośląscy przedsiębiorcy?

Najczęściej poszukiwanymi pracownikami w województwie dolnośląskim dla Obszaru I byli w latach 2016-2017 przede wszystkim: sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, kierowcy samochodu ciężarowego i samochodu dostawczego, pracownicy branży gastronomicznej, kucharze, kelnerzy, pomocnicy kuchenni. Natomiast w odniesieniu do Obszaru II pojawiają się przede wszystkim: sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, kierowcy, pracownicy branży gastronomicznej – kucharze, kelnerzy, pomocnicy kuchenni oraz księgowi, specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, inżynierowie budownictwa.

Będzie praca dla specjalistów IT i operatorów maszyn

Wprowadzenie nowych technologii w ciągu najbliższych 3 lat planuje aż 29% spośród badanych przedsiębiorców. Najbardziej aktywni są tutaj przedsiębiorcy z sektora przemysłowego. – Wprowadzenie nowych technologii spowoduje konieczność zatrudnienia specjalistów, w związku z tym operatorzy maszyn, mechanicy/elektromechanicy, a także inżynierowie, pracownicy branży IT – informatycy i graficy nie muszą się martwić o pracę – komentuje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje, że z badań płynie jeszcze inny ciekawy wniosek. – W wielu przypadkach poziom wykształcenia jaki posiadają pracownicy nie ma znaczenia dla przedsiębiorców. W przypadku województwa dolnośląskiego, najbardziej poszukiwani są pracownicy o wykształceniu zasadniczym zawodowym oraz średnim, natomiast w przypadku miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego, najbardziej pożądani byli pracownicy z wykształceniem średnim i wyższym. To pokazuje, że niedobór kadr jest tak duży, że w wielu przypadkach już sama chęć do pracy jest wystarczająca.

Przedsiębiorcy prowadzą praktycznie cały czas rekrutacje, zarówno pracowników niskowykwalifikowanych jak i specjalistów. Obok stosownych kwalifikacji i wykształcenia, przedsiębiorcy poszukują u pracowników kompetencji „miękkich”, w tym sumienności, a także zaangażowania.

Z uwagi na niedobór pracowników na rynku krajowym, przedsiębiorcy chętnie zatrudniają cudzoziemców. Najczęściej w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (26% wskazań), najrzadziej w ramach sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (4% wskazań).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – www.dwup.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.