Chcą równości kobiet i mężczyzn. Partia Razem złożyła petycje w Głogowie, Legnicy i Lubinie

0
555

W poniedziałek, 18 grudnia członkowie Partii Razem złożyli w Głogowie, Legnicy i Lubinie petycje.  Działacze Partii Razem apelują do lokalnych władz o podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Wcześniej podobne petycje złożono w Wałbrzychu i Wrocławiu. Podpisanie dokumentu oznaczałoby formalne zaangażowanie samorządów w propagowanie równości wobec kobiet i mężczyzn, a także deklarację wdrażania ich na własnym terenie. Obecnie sygnatariuszami Karty jest 1676 samorządów w 35 krajach europejskich. W Polsce wdrożyły ją jedynie Nysa oraz Aleksandrów Kujawski.  Czy Głogów będzie kolejnym miastem, które dołączy do tego grona? Do czego zobowiązuje Karta Równości?

  Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn jest kompleksowym dokumentem opracowanym przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR).

Prawdziwa równość kobiet i mężczyzn to klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego ― mówi Damian Cacek, działacz Partii Razem z okręgu lubińskiego i dodaje ―Samorządy mają obowiązek dbać o przestrzeganie zasad równości w życiu społecznym i dlatego apelujemy o podpisanie Karty.

W petycji Partii Razem, wystosowanej do samorządów czytamy:

„Demokratyczne społeczeństwo nie może już dłużej ignorować umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kreatywności kobiet. W tym celu należy zapewnić pełne włączenie, reprezentację i zaangażowanie kobiet z różnych środowisk i grup wiekowych we wszystkich sferach politycznych i decyzyjnych – również na szczeblu samorządowym”.

Karta zobowiązuje samorządy między innymi do zaangażowania się w następujących kwestiach:

 • Zwiększenie reprezentacji kobiet w życiu publicznym,
 • praca z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i stereotypów na tle płci,
 • zapewnienie kobietom i mężczyznom równego dostępu do informacji i jednakowego uwzględnienia ich punktu widzenia w konsultacjach,
 • prowadzenie analizy prowadzonych polityk pod kątem płci,
 • zagwarantowanie prawa do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • uznanie i stosowanie prawa do równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach zatrudnienia,
 • zapewnienie równego dostępu do edukacji, kształcenia ustawicznego, opieki zdrowotnej, usług pomocy społecznej,
 • uznanie wpływu opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niesamodzielnymi na równe szanse obu płci,
 • uznanie pozytywnego wpływu równości między kobietami i mężczyznami na rozwój gospodarczy miasta,
 • włączenie równości kobiet i mężczyzn we wszystkie decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju na naszym terenie,
 • zagwarantowanie każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie prawa do bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta,
 • zwalczanie przemocy seksualnej i pomoc osobom, które jej doświadczyły
 • uznanie i uwzględnienie różnicy w potrzebach kobiet i mężczyzn dotyczących sytuacji mieszkaniowych,
 • uwzględnianie specyficznych potrzeb związanych z trybem życia kobiet i mężczyzn w definiowaniu polityk dotyczących środowiska, w tym prowadzenie analizy wydatków budżetowych pod kątem potrzeb każdej z płci.

Władze samorządowe mają narzędzia, by otoczyć osoby pokrzywdzone skuteczną opieką i zapewnić wsparcie w walce o równość ― uważa Anna Burakowska, działaczka Partii Razem z Legnicy. Burakowska twierdzi, że ― Demokracja bez kobiet to pół demokracji. Dlatego musimy mieć możliwość równego uczestniczenia w życiu publicznym, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.